CLASS XII TOPPER

SCHOOL TOPPER CLASS XII 2021-22

SCHOOL TOPPER CLASS XII 2021-22

ROHIT BHATIA

96.6

STREAM TOPPER CLASS XII 2021-22

SCIENCE

ROHIT BHATIA

96.6

COMMERCE

SANIA SINGH

93.6

HUMANITIES

RADHIKA

95.4

STUDENTS SCORED 90% AND ABOVE MARKS IN CLASS XII 2021-22

ROHIT BHATIA

96.60

SAKSHI GUPTA

95.60

RADHIKA

95.40

AMIT BAIGRA

95.00

MOHD FAHAD KHAN

94.80

VANSHIKA GUPTA

94.60

JATAIN KUMAR

94.60

MAANAL PAWAN KOHLI

93.60

SUMAIA HASSAN

93.60

SANIA SINGH

93.60

ABHINANDAN GUPTA

93.40

JAANVI MAHAJAN

93.20

TABISH KHAN

93.00

SHREYA MAHAJAN

92.80

ADARSH SHARMA

94.80

DRISHTI SHARMA

92.40

ANISHA DUBEY

93.8

ARUN SINGH PANADIYA

92.20

AKSHIT THAKUR

92.20

MANSI SHARMA

91.80

AAYUSH SHARMA

91.80

LALIT MAKHAN SINGH

91.80

KRISHAN DEV SINGH

91.80

JULIA MANHAS

91.60

SHIVANSH DUBEY

91.40

NARENDRA SINGH

91.20

SHIKHAR SINGH

91.00

ARJUN GUPTA

91.00

G GOWSICK

90.80

SATVIK SHARMA

90.40

MANSI SHARMA

90.40

RAHIL JARAL

90.40

PRIYA YADAV

90.20

MUNISHA THAKUR

90.00